Prof. Dr. Mehmet S. Binnet

YÖNETSEL GÖREV ALDIĞI BİLİMSEL KURUMLAR ve ETKİNLİKLER

International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine, Orthopaedic Sports Medicine Komitesi Üyesi, 2011 - 2015
International Cartilage Repair Society, Yönetim Kurulu Üyesi, 2012 - 2013
TC Sağlık Bakanlığı Ortopedi Bilim Kurulu Başkan, 2010 - 2012
Üye, 2008 - 2010
Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2000 – 2004
Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği: Başkan, 2010 - 2012
Yönetim Kurulu Üyesi, 2008 - 2010
Futbol Takım Doktorları Derneği Başkanı: 2006 - 2013
Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Sağlık Ekipleri Eğitim Toplantıları: Başkanı, 2004 - 2008
TUSYAD İleri Artroskopik Cerrahi Kursu: Başkanı, 2003 - 2001
Artroskopik Omuz Cerrahisi Kursu: Başkanı, 2002
Diz Eklem İçi Kırıklarında Tedaviler Kursu Başkanı: 2000