Prof. Dr. Mehmet S. Binnet

EMİNENTİA İNTERKONDİLLARİS KIRIKLARI

Anatomik olarak spina veya eminentiya tibia platosu eklem yüzü arasındaki bölgededir. Bu çıkıntıya ön çapraz bağ yapışır. Kırıklar çapraz bağın kopmasına benzer bir mekanizma ile gelişir. Bu yüzden yaralanma mekanizması yetişkinlerde ön çapraz bağı koparırken çocuklarda ise eminentia kırığına yol açar.

Avulsiyon (ayrılma) şeklindeki kırıklar genellikle 8-13 yaş arasındaki çocuklarda diz fleksiyonda iken düşme sonucu gelişebilir. Bu mekanizma çocuklarda bisikletten düşme sırasında görüldüğü gibi ayrıca diz fleksiyonda iken ani rotasyon yapmakla olur.

Belirti ve bulgular: Genellikle dizdeki zorlamayı takiben dizde ağrı ve şişme olur. Tam ekstansiyon yapamaz. Diz ağrılı ve 20-30 derece fleksiyondadır, düzeltilmek istenirse direnç gösterir. Dizde hematom varsa stabilite testleri diz aspire edildikten sonra araştırılır.

Tanıda en önemli araç radyografilerdir. Daha çok ön tüberkulum kırılır, eminentia ayrılmazsa radyolojik tanı daha çok güçleşir. Ön-arka, yandan radyografilerden başka dizin tünel pozisyonunda bir filmi alınmalıdır. Kırık üç ayrı tipe ayrılır (Şekil 32). Tip-I: Eminentsiya fragmanı ön kısımda hafif ayrılmıştır.

Tip-II: Fragman yatağında 1/3-1/2 kadarı ayrılmıştır. Yandan kuş gagası görüntüsündedir. Tip-III: Tüm fragman ayrılmış ve bazen de dönmüştür.

Tedavi: Dizde hematom varsa hem tanı hem de tedavi amacı ile boşaltılmalıdır. Tip I kırıklarda konservatif tedavi uygulanır. Kapalı redüksiyondan sonra dizin tam ekstansiyonunda 4-6 hafta tespiti önerilir. Dizin hiperekstansiyona getirilmesiyle II. kırıklar genellikle yerine yerleşir. Eğer redüksiyon sağlanamazsa cerrahi tedavi uygulanır. III. tip kırıklarla ve yeterli redüksiyon sağlanamayanlarda cerrahi redüksiyon önerilir.Cerrahi redüksiyon günümüzde artroskopik tekniklerle gerçekleştirilir. Yetişkinlerde stabil bir fiksasyon vida ile sağlanır.