Prof. Dr. Mehmet S. Binnet

PERONEAL TENDON KOPMALARI

Peroneal tendonlarm kendiliğinden yırtılması nadir görülürler. Kopmalar peroneus longusun fibula distalinde sıkışması ile olabilir. Genellikle parsiyel olup, genç yaş grubunda görülür. Bunlar inversiyonda ayak bileği instabilitesi ile beraber, açıklanamayan lateral ayak bileği ağrısına neden olurlar. Özellikle çıplak ayakla yürümede ağrı artar. Muayenede antaljik yürüme, subtalar hareket sınırlılığı vardır, lokal anestezikle şikayetler geçer.

Kronik lateral ayak bileği ağrısı, şişme, tekrarlayan burkulmalar ve instabilitede peroneus brevis tendonunun uzunlamasına hasarı ve rüptürü akla gelmelidir. MRG ile bu durum tespit edilirken, tanı için tenografiden de yararlanılır.

Tedavide nonsteroid anti-inflamatuarlar, aktivite kısıtlaması, bandajlama gibi yöntemlerle konservatif yaklaşılır. 6-8 hafta alçı tespitine rağmen belirtiler devam ediyorsa cerrahi tedavi gerekebilir. Cerrahi olarak tenoliz, uç uca onarım veya peroneal tendonlarm tenodezi yapılabilir.

Tendon dislokasyonları

Akut peroneal dislokasyon veya subluksasyon peroneal tendonların bulunduğu kanalın sığ olmasından kaynaklanır . Peroneal tendonların akut dislokasyonu, inverte ayakta kuvvetli pasif dorsifleksiyon ve peroneal tendonun refleks kontraksiyonu ile gelişir.

Dış malleolün arkasında, peroneal tendon kılıfında şişme ve hassasiyet tespit edilir. Anterior talofibular bağ zedelenmesi ile akut peroneal tendon dislokasyonun ayırıcı tanısı gereklidir. Ağrı fibulanın ön ya da arkasındadır. Ayağını plantar fleksiyona getirildiğinde malleolün arkasında ağrı dislokasyon tespit edilir.

Ayak bileğinin lateral instabilitesi söz konusu ise talar tiltin görüldüğü stres grafisi çekilmelidir. Tenogram ve MRG tetkikleri ile tanı doğrulanır.

Akut yaralanmada konservatif olarak alçı tespiti ile, tendonların anatomik pozisyonda tutulması ve superior retinakulumun iyileşmesine olanak tanınır. Alçı tespiti 6 haftadır. Ancak aktif sporcularda cerrahi tedavi kişiyi aktif sportif yaşama döndürmede sağladığı kolaylıklar yönünden faydalıdır. Cerrahide peroneal retinakulumun primer onarımı, peroneal retinakulumun rekonstrüksiyonu, kemik blok girişimi, osteoperiosteal fleplerle oluğun düzenlenmesi önerilmiştir.