Prof. Dr. Mehmet S. Binnet

DİZ ÇEVRESİ TENDİNİT ve BURSİTLER

TRAVMATİK TENDİNİTİSLER :
Zorlayıcı veya tekrarlayıcı travmalar dizde sıklıkla diz çevresinde tendinitislere zemin hazırlarlar. Ayrıca direkt çarpmalarla veya indirekt yüklenmelerde tendon insersiyon yerlerindeki periostun irritasyonu sonucu, bir travmatik periostitise de yol açarlar. Pes anserinus, semimembranosus ve biseps femoris tendinitleri üzerine rastlayan direkt çarpma veya tekrarlayıcı yaralanmalar sonrasında ağrılı fonksiyon bozukluğu ile kendilerini gösterirler. İçlerinde en sık gelişen patellar tendonun yapışma yerlerinde gelişen patellar tendinitlerdir. Bu durum en çok bir indirekt mekanizma ile lig. patellanın yapışma yerinde veya kuadriseps kasının patelladaki insersiyon bölgesinde gelişebilir. İliotibial tendinitisleri ise uzun mesafe koşucularda ve bisiklet kullananlarda iliotibial bandın inflamasyonu ile gelişir.

Klinikte lokal ağrılı bir şişlik vardır. Palpasyonla tendon bölgesinde ağrılı bir hassasiyet ortaya çıkar. Tedavi için dinlendirmenin yanı sıra lokal antienflamatuvar pomadlar ve soğuk kompresler, sistemik analjezik ve anti enflamatuvar ilaçlar uygulanır. Bu tedavi ile semptomların azaltılması hedeflenilir. Bu süreç içerisinde o tendona binen yüklenmelerin azaltılması gereklidir.

Yakınmaları süren inatçı olgularda, lokal anestezik bir ilaçla karıştırılmış hidrokortizon yalnız bir defa olarak o bölgeye infiltre edilebilir.

TRAVMATİK BURSİTİSLER:
Vücüdun diğer yerlerinde olduğu gibi diz çevresindeki bursaların fonksiyonu yüzeyler arasındaki sürtünmeyi azaltmaktadır. Bu bölgede bir çok bursa olduğu bildirilmişse de en önemli bursalar; suprapatellar, popliteal, prepatellar, infrapatellar ve pes anserinus bursasıdır.(Şekil 5) Bursa oluşumları tekrarlayıcı yaralanmalar sonrasında semptomatik olabilirler. Prepatellar ve infrapatellar bursalar gibi yüzeysel olanlar sık olarak travmaya uğrarlar. Buna en tipik örnek devamlı diz üzerinde çalışmayı gerektiren mesleklerdeki gibi tekrarlayan travmaların bursalarda yaptığı inflmasyondur.

Klinik olarak bursanın lokalizasyonu üzerinde, duyarlılık ve ağrılı bir şişlik görülür. Travmatik akut bursitisin klinik bulgularının diğerleri, rengin değişmesi ve diz fonksiyonlarının sınırlanmasıdır. Tanı klinik olarak kolaylıkla konulabilinir. Ancak gereksinim halinde diz çevresi tümörlerinden ayırıcı tanısı için ileri radyo– diagnostik tanı yöntemlerine başvurulmalıdır.

Travmatik bir bursitisin tedavisinde akut bulgular gerileyene kadar diz dinlendirilir. Soğuk uygulama ile birlikte lokal ve sistemik analjezik ve antienflamatuvar ilaçlardan yararlanılır. Çok fazla gerginlik gösteren şişliklerde steril koşullar sağlanarak ponksiyon uygulanır. Aspirasyon, kompresyon bandajlı ve istirahatla iyileşme hızlandırılır. Şişmenin artırılmasına engel olmak için buz uygulanabilir. Şikayetler yüklenmelerinde ortadan kalkmasıyla giderek azalır. İyileşme göstermeyen inatçı olgularda bursektomi yani bursanın bütünün çıkarılması endikasyonu vardır.