Prof. Dr. Mehmet S. Binnet

PATELLO - FEMORAL PATOLOJİLER

Patella'nın arka eklem yüzü kıkırdakla örtülü ve dik bir çıkıntı tarafından iki fasete ayrılmıştır. Patella ile femurun ilişkisi fleksiyon'un derecelerine göre değişir. Patella'nın eklem yüzü ile femur kondilleri arasındaki ilişki patello – femoral eklem olarak adlandırılır (Şekil 21).

Patella femoral patolojilerinin boyutları çok geniştir. Patolojiler tek başına olabildiği gibi birbirlerinin devamı şeklinde de gelişir. Aynı şekilde patella ya yönelik akut yaralanmalar kronikleşerek devam ederler. Ayrıca tekrarlayıcı travmalar da patello femoral yaralanmaların etyopatogenezinde geniş bir yer tutar. Yaralanmalar direkt veya genellikle indirekt mekanizmalarla gelişir. Yaralanmalar hafif düzeydeki mekanizmalarla gelişen basit kontüzyonlardan, ağır düzeyde gelişen kırık ve çıkıklara kadar uzanır.