Prof. Dr. Mehmet S. Binnet

Bildiri sunumları

 1. Binnet MS. Ön çapraz bağ cerrahisinde medial ve lateral stabilizatörlerin önemi. XIV. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi ; Antalya, Türkiye, 2018 

 2. Binnet MS. Geniş femoral kıkırdak lezyonlarında MACI. Kıkırdak Sempozyumu. Yeditepe Universitesi İhtisas Hastanesi. Istanbul, Türkiye, 2018 

 3. Binnet MS. Modern treatment methods of sport injuries. International Scientific Congress “Medical And Biological Aspects Of The Support Of Athletes During The Organization Of İnternational Competitions” Abstract book; 20 ; Almaty, Kazakhstan, 2017

 4. Binnet MS. Moderatör; Oynaq xestelikleri ve böyük oynaqların protesleştirilmesi. Azerbaycan Travmatoloq ve Ortopedlerin II Qurultayı; Bakü, Azerbaycan, 2016

 5. Binnet MS. Diz ekleminin çetin kıkırdak problemlerinin tedavisinde nerdeyiz ve nereye gidiyoruz. Azerbaycan Travmatoloq ve Ortopedlerin II Qurultayı; Bakü, Azerbaycan, 2016

 6. Binnet MS. Niçin spor yaralanmaları, artroskopi ve diz cerrahisi ? XIII. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi ; İstanbul, Türkiye, 2016

 7. Binnet MS. Panelist, Fokal kıkırdak lezyonlarında kompleks olgular XIII. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi ; İstanbul, Türkiye, 2016

 8. Binnet MS. Panelist; Diz eklemi kıkırdak lezyonlarında biolojik çözümler ; Otolog Kondrosit İmplantasyonu. XXIV. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (TOTBİD), Antalya, Türkiye, 2015

 9. Binnet MS. Oturum Başkanı, İnteraktif Panel, ön çapraz bağ rekonsrüksiyonu, tercih ettiğim teknik. 12. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi, İzmir, Türkiye, 2014

 10. Binnet MS. Panel; Eklem kıkırdağı onarımı 2014, Hücre temelli kıkırdak onarımı, 12. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi, İzmir, Türkiye, 2014

 11. Binnet MS. The effect of MACI for deep osteonecrotic femoral condyle Defect: 11th World Congress of the International Cartilage Repair Society (ICRS) ; Izmir, Turkey, 2013

 12. Binnet MS. ICRS meets the middle east: 11th World Congress of the International Cartilage Repair Society (ICRS) ; Izmir, Turkey, 2013

 13. Binnet MS. Akan B, Kaya A. Lyophilised medial meniscus transplantations in ACL-deficient knees: a 19-year follow-up. Meniscus Study Group Meeting. Annual Meeting 2012 American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), San Francisco , USA, 2012

 14. Binnet MS. Moderatör ; Güncel kıkırdak yenileme teknikleri. 11. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (TUSYAD) ; Ankara,Türkiye 2012

 15. Binnet MS. Moderatör; Eklem içi kırıklarda artroskopik tedavi. 11. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (TUSYAD) ; Ankara,Türkiye 2012

 16. Binnet MS. Eminensiya kırıkları.11 Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (TUSYAD) ; Ankara,Türkiye 2012

 17. Binnet MS. Oturum başkanı; Olgu bazlı kıkırdak sorunlarına güncel yaklaşım. XXII .Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (TOTBİD), Antalya, Türkiye, 2011

 18. Aydın M. Armangil M. Başarır K. Polat O. Yörübulut M. Binnet MS. Otolog kondrosit implantasyonun başarısını etkileyen faktörler. XXII.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,(TOTBİD), Antalya, Türkiye, Acta Orthop Traumatol Turc; 45 Suppl.I: 46; 2011


 19. Binnet MS. Acar B. Armangil M. Başarır K.; Tek Basamaklı Çift Bant Anatomik Çoklu Bağ Yaralanması Rekonstrüksiyonu. XXII.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (TOTBİD), Antalya, Türkiye, Acta Orthop Traumatol Turc; 45 Suppl.I:174; 2011


 20. Binnet MS. Polat O. Armangil M. Does Injury Rate Affect a Soccer Team’s Level of Play? 8th Biennial International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine (ISAKOS) Meeting, Rio De Janeiro, Brasil, 2011


 21. Binnet MS, Kurdak S.S., Özgünen K.T., Maughan R.J., Shirreffs s., Ersöz G., Dvorak J.; Effect of Dehydration of Soccer Match Performance. 8th Biennial International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine (ISAKOS) Meeting, Rio De Janeiro, Brasil, 2011


 22. Binnet MS, Kurdak SS, Özgünen KT, Maughan RJ, Shirreffs S, Ersöz G, Dvorak J. Specific Interventions to Reduce Heat Stress in a Soccer Match: Effect of Cooling. 8th Biennial International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine (ISAKOS) Meeting, Rio De Janeiro, Brasil, 2011


 23. Binnet MS, Kurdak SS, Özgünen KT, Maughan RJ, Ersöz G. Extreme heat conditions may increase the incidence of injuries in soccer. 14th ESSKA Congress Oslo, Norway, Knee Surg Sports Traumal Arthrosc 18: Suppl 1:FP26 – 488, 2010


 24. Acar B, Başarır K, Armangil M, Binnet MS.; Tek basamaklı anatomik çift-bant anterior ve posterior çapraz bağ tamiri: 10. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Antalya, PB02, 2010


 25. Başarır K, Emin N, Elçin AE, Binnet MS, Elçin M, Güner D. Otolog kondrosit implantasyonunun ameliyat sonu değerlendirilmesinde dGemric tekniğinin kullanımı: XXI.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (TOTBİD), İzmir, Türkiye, Acta Orthop Traumatol Turc 43: Supp 1 : 130, 2009


 26. Binnet MS. Ortopedi de kök hücre uygulamaları. I Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi. Kapadokya, Türkiye, 2009

 27. Binnet MS. Ekstrem koşullarda futbol. III Ulusal Futbol ve Bilim Kongresi. Antalya, Türkiye, 2009

 28. Binnet MS. Moderatör, Türkiye’de profesyonel sporcu sağlığı. IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (TUSYAD), Istanbul, Türkiye 2008

 29. Binnet MS. Eminensia kırıkları. IX. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (TUSYAD), Istanbul, Türkiye 2008

 30. Binnet MS. Mechanism of football injuries in EURO 2008. 5th Meeting European Federations Of National Sports Traumatology (EFOST). Antalya, Türkiye, 2008

 31. Binnet MS, Başarır K, Armangil M, Acar B; Is arthroscopic assisted fixation gold standard in treatment of eminentia fractures of tibia? 13th ESSKA Congress Porto, Portugal, Knee Surg Sports Traumal Arthrosc 16 : Suppl 1: p15 – 472, 2008


 32. Binnet MS, Armangil M, Polat O, Baykan A; To what extend the rate of injuries effects the level of national football? 13th ESSKA Congress Porto, Portugal, Knee Surg Sports Traumal Arthrosc 16 : Suppl 1: p27 – 474, 2008


 33. Binnet MS. Moderatör, Dirsek Artroskopisi. 5. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi; Adana, Türkiye, 2008

 34. Binnet MS. Arthroscopic repair of ACL. Congress of Albanian Association of the Orthopaedic Surgery Traumatology and EFORT Forum Abstrakte; 11,Tirana, Albania, 2007

 35. Binnet MS. Arthroscopic treatment of tibial plateau fractures. Congress of Albanian Association of the Orthopaedic Surgery Traumatology and EFORT Forum Abstrakte ; 11,Tirana, Albania, 2007

 36. Binnet MS. Panelist; Artroskopik Cerrahi Ne Kadar Masum? Teknik hatalar. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (TOTBİD); Ankara, Türkiye 2007

 37. Başarır K, Esmer A F, Tüccar E, Binnet M, Güçlü B. Ayak bileği artroskopisinde Medial and lateral malleolar arterler: Bir kadavra çalışması. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Acta Orthop Traumatol Turc 41 : Supp 3 : 64, 2007


 38. Köse KÇ, Cebesoy O, Ergan V, Akan B, Güner D, Kuru İ, Altınel L, Binnet MS, Çetin İ. Orta yaş popülasyonunda total diz artroplasti olgularının kısa – orta dönem klinik sonuçları. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Acta Orthop Traumatol Turc 41 : Supp 3 : 125, 2007


 39. Binnet MS, Soydan C, Başarır K, Ülkar B, Cebesoy O. Atletlerde aşil tendon rüptürlerinde kısıtlı açık tamir ve erken rehabilitasyon. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Acta Orthop Traumatol Turc 41 : Supp 3 : 221, 2007


 40. Başarır K, Emin N, Elçin AE, Binnet MS, Elçin M, Güner D. Travmatik kıkırdak kayıplarının tedavisinde otolog kondrosit implantasyonunun etkinliği: Hücre nakli ve doku mühendisliği yaklaşımıyla Türkiye deki ilk uygulamalar. XX. Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Acta Orthop Traumatol Turc 41 : Supp 3 : 254, 2007


 41. Binnet MS. The Impact of injury on today’s soccer. VI Word Congress on Science & Football. Turkish Society of Sports Medicine, Antalya, Türkiye, 2007

 42. Binnet MS. Moderatör; Diz çevresi osteotomileri. VIII. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (TUSYAD), Kuşadası, Türkiye, 2006

 43. Binnet MS. Günümüz futbolunun özellikleri ve yaralanmalara yansıması. VIII. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye, 2006

 44. Binnet MS, Başarır K ,Kayaoğlu E. Farklı ön çapraz bağ rekonsrüksiyon teknikleri sonrası enfeksiyon riski ve sonuçları. VIII. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi Bildiri Özet Kitabı : 20, İzmir, Türkiye, 2006


 45. Binnet MS, Armangil M, Başarır K, Kayaoğlu E. Arka çapraz bağın avulsiyon yaralanmalarında gecikmiş tedavi sonuçları VIII. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi Bilidiri Özet Kitabı : 76, İzmir,Türkiye, 2006


 46. Binnet MS, Polat O. Evaluation of Football injuries from Turkey. 2nd International Football Medicine Congress. München, Germany, 2006

 47. Binnet MS, Türkiye Süper Liginde 2004 – 2005 sezonu yaralanma analizi. X. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. Kongre Kitabı : 3, İzmir, Türkiye, 2005

 48. Binnet MS, Results of ACL reconsruction (autolog patellar tendon).7th Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery compined with 3 rd Congress of Asia –Pasific Knee Society. Ankara, Turkey, 2004

 49. Binnet MS, Günümüz futbolunda diz yaralanması mekanizmaları. IX. Türk Spor Hekimliği Kongresi. Kongre Kitabı: 3, Kapadokya,Türkiye 2003

 50. Binnet MS. Osteokondral femur kondil kırıkları. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Özel Dal Günü Program Kitabı : 8, İstanbul, Türkiye, 2003

 51. Binnet MS, Karakaş A, Gürkan İ, Yılmaz C,Erekul S. Diz osteokondral kırıkları ne düzeyde iyileşiyor ? XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı : 263, Antalya, Türkiye,2001


 52. Binnet M S, Karakaş A, Bayrakçı K, Yılmaz C, Arıkan M,Oktay O. Artroskopik ön çapraz bağ bonrası instabilite dışı revizyon gereksinimi. XVII.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı : 280 , Antalya, Türkiye, 2001


 53. Binnet MS. Günümüz artroskopik çapraz bağ cerrahisinin fizyoterapiye yansıması. I. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi. Ankara, Türkiye,2001

 54. Binnet MS. Diz cerrahisinde gelişmeler. VIII. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi. Bilidiri Kitabı : 5, İstanbul, Türkiye, 2001

 55. Binnet MS. Moderator ; ACL injuries. The Panther Sports Medicine Symposium,The Knee; A New Millennium from Robotics to Gene Theraphy. University of Pittsburgh Department of Orthopaedic Surgery. Pittsburgh, USA, 2000

 56. Binnet MS, Gürkan İ, Karakaş A, Yılmaz C, Erekul S. İyileşmiş osteokondral kırıkların histopatolojik değerlendirilmesi. 5. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi Özet Kitabı : 21, Istanbul, Türkiye, 2000


 57. Binnet MS, Gürkan İ, Yılmaz C. Kova sapı yırtıkların “Suture Punch” yardımı ile artroskopik rezeksiyonu. 5. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi Özet Kitabı:50,Istanbul,Türkiye, 2000


 58. Can F, Koç H, Binnet MS. Patella femoral ağrı sendromunda farklı egzersiz programlarının yürüyüş üzerine olan etkileri. 5. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi Özet Kitabı : 59, Istanbul, Türkiye, 2000


 59. Binnet MS, Yılmaz C, Karakaş A. Otolog kondrosit transplantasyonu (Üç Olgunun Sunumu). 5. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi , Özet Kitabı : 157, Istanbul, Türkiye, 2000


 60. Yılmaz C, Binnet MS, Demirtaş MA. Ayak bileği distorsiyonu sonrasında gelişen patolojilerdeki artroskopik tedavi gereksinimi. 5. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi. Özet Kitabı : 167, Istanbul, Türkiye, 2000


 61. Binnet MS. Panel; Diz in yumuşak doku problemleri ,Diz çevresi kist ve bursitleri 5. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi. İstanbul,Türkiye, 2000

 62. Binnet MS, Bilgin SS, Gürkan İ, Altay M, Adıyaman S. Rotator kaf yırtıklarında cerrahi tedavi deneyimimiz. I. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi Bildiri Kitabı: 35, Istanbul, Türkiye, 2000


 63. Demirtaş M, Altay M, Adıyaman S, Yılmaz C,Binnet MS. Glenohumeral instabilitelerin cerrahisi tedavisinde kısa ve orta dönem Bankart uygulama sonuçlarımız. I. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi Bildiri Kitabı: 55, Istanbul, Türkiye, 2000

 64. Baltacı G, Binnet MS, Ergun N, Yımaz C. Artroskopik subakromial dekompresyon yaşam kalitesini hangi düzeyde değiştiriyor? 1. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi Bildiri Kitabı: 62, Istanbul, Türkiye, 2000


 65. Bilgin SS, Demirtaş AM, Adıyaman S, Binnet MS. Rotator kaf patolojilerinde cerrahi tedavi deneyimimiz. XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Bildiri Kitabı: 395-397, Antalya, Türkiye, 1999

 66. Binnet MS, Karakaş A, Yılmaz C, Selek H. Ön ve arka çapraz bağ onarımlarındaki 10 yıllık sonuçların günümüze yansıması. XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Bildiri Kitabı : 851- 854, Antalya, Türkiye,1999

 67. Binnet MS. Menisküs onarımlarında uygulanan artroskopik cerrahi teknikler XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Bildiri Kitabı :1104- 1107, Antalya, Türkiye,1999

 68. Binnet MS. Ortopedi ve travmatoloji’nin ekonomik geleceği XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Bildiri Kitabı : 128 –129, Antalya, Türkiye, 1999

 69. Binnet MS, Gürkan İ, Karakaş A,Yılmaz C. The long-term results of surgical management of combined rotational knee instabilities following severe trauma. 8th Congress European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy, Book of Abstracts: 287, Nice, France, 1998.

 70. Binnet MS, Gürkan İ, Karakaş A, Yılmaz C. Erekul S. Osteokondral kırıkların cerrahi tedavi sonrası histopatolojik sonuçları. 4.Türk Spor Yaralanmaları , Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi Özet Kitabı: 22, İzmir, Türkiye,1998


 71. Binnet MS, Gürkan İ, Karakaş A, Yılmaz C. Eminentia kırıklarının tedavisinde 4 girişli artroskopik vidalama tekniği. 4.Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi Özet Kitabı: 66, İzmir, Türkiye, 1998


 72. Binnet MS, Gürkan A, Fazeli A, Karakaş A. Insufficient results of modified Bristow procedure in treating the anterior glenohumeral instabilities. Abstrackt Book : 170 Salzburg, 1997

 73. Binnet MS, Bilgin S, Demir H, Yücel H. Günümüzde Artroskopik Ön Çapraz Bağ Cerrahisinin Ulaştığı Boyutlar. XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı : 598 –599, Istanbul, Türkiye, 1997

 74. Binnet MS, Karataş A, Demir H, Yücel H, Ergun N, Baltacı G. Günümüzde artroskopik ön çapraz bağ cerrahisinin ulaştığı boyutlar. VI Ulusal Spor Hekimliği Kongresi Bildiri Özetleri : 16 , İzmir, Türkiye,1997

 75. Binnet MS, Gürkan İ, Karataş A, Yücel H. Eski sporcularda omuz problemleri ve artroskopik cerrahisi ile tedavisi. VI. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi Bildiri Özetleri : 23, İzmir, Türkiye,1997

 76. Binnet MS. Diz eklemine yönelik sportif yaralanmaların tedavisinde değişen kavramlar. 1. Klinik Spor Hekimliği Sempozyum Kitabı: 164-172, Ankara, Türkiye, 1995

 77. Binnet MS. Meniscus transplantations. SICOT regional and XIV Turkısh National Congress of Orthopeadic Surgery and Traumatology. Abstrackt Book : 203, İzmir, Türkiye,1995

 78. Binnet MS, Bayrakcı K. Arthroscopic surgery in intraarticular fractures. SICOT regional and XIV Turkish National Congress of Orthopeadic Surgery and Traumatology. Abstrackt Book : 226, İzmir, Türkiye, 1995

 79. Binnet MS. Complications of arthroscopic ACL surgery. SICOT regional and XIV Turkish National Congress of Orthopeadic Surgery and Traumatology Abstrackt Book : 9, İzmir, Türkiye,1995

 80. Ergun N, Baltacı G, Binnet MS, Yılmaz İ. Rehabilitation of meniscal transplantation and allograft ACL in the human knee. International Congress on Applied Research in Sports. Abstract Book :9, Helsinki,Finland 1994

 81. Binnet MS. Sporcularda diz yaralanmaları ve korunma. Spor yaralanmalarındaki gelişmeler. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sporcu Sağlığı Bölümü. Ankara, Türkiye, Bildiri özeti ; 25 - 30. 1994

 82. Binnet MS, Fazeli A R, Bektaş U, Demirörs H. Habitüel omuz çıkığı cerrahisinin geç sonuçlarını etkileyen faktörler. Uluslararası El ve Omuz Cerrahisi Kongresi Bildiri Özetleri : 64, İzmir, Türkiye,1994

 83. Binnet MS, Yıldız Y, Kınık H. Medial kolleteral bağ yaralanmalarının tedavisinde cerrahi ve fonksiyonel rehabilitasyonun sınırları. V.Türk Ortopedi ve Travmatolojisinin Uluslararası Dostları Cemiyeti (TGOT) Kongresi Bildiri Özetleri : 125, İstanbul, Türkiye, 1994


 84. Binnet MS, Demirörs H, Bilgin S. Menisküs tamiri ve fiksasyon yöntemleri. V.Türk Ortopedi ve Travmatolojisinin Uluslararası Dostları Cemiyeti (TGOT) Kongresi Bildiri Özetleri : 5, İstanbul, Türkiye, 1994

 85. Yılmaz İ, Ergun E, Baltacı G, Binnet M S. Dansçılarda plika sendromu ve postoperatif rehabilitasyonu. IV. Milli Spor Hekimliği Kongresi Bildiri Özetleri : 72 İzmir, Türkiye,1994

 86. Binnet MS, Demirtaş M, Demir H, Ergun N, Yılmaz İ. Günümüzde ön çapraz bağ kopukluğu aktif sportif yaşamın sonu mu? IV. Milli Spor Hekimliği Kongresi Bildiri Özetleri : 14. İzmir, Türkiye,1994

 87. Binnet MS, Bektaş U, Demir H. Menisküs cerrahisinde değişen kavramların sportif aktivasyonlara etkisi. IV. Milli Spor Hekimliği Kongresi Bildiri Özetleri : 13, İzmir, Türkiye,1994

 88. Binnet MS, Yıldız Y, Kınık H. Medial kollateral bağ yaralanmalarının tedavisinde cerrahi ve fonksiyonel rehabilitasyonun sınırları. II. Türk Artroskopi ve Diz Cerrahi Kongresi Bildiri Özetleri: 57,Antalya, Türkiye, 1994

 89. Binnet MS, Demirörs H, Bilgin S. Menisküs tamiri ve fiksasyon yöntemleri. II. Türk Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi Bildiri Özetleri : 33 Antalya, Türkiye, 1994

 90. Binnet MS, Sözen S, Demir H. 1981-91 yılları arasında gerçekleştirilen 138 açık ve kombine bağ cerrahilerinin sonuçları ve komplikasyonlar. XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı : 796, Nevşehir, Türkiye, 1993

 91. Binnet MS, Fazeli AR, Demir H. Günümüzde artroskopik ön çapraz bağ cerrahisinde ulaşılan boyutların sonuçları. XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı : 791, Nevşehir, Türkiye, 1993

 92. Binnet MS, Ateş Y, Sarıdoğan K, Mergen E: Combined rotational knee instabilites following severe traffic accidents. Combined Congress of International Arthroscopy Association and International Society of the Knee. Abstrack Book : 143, Copenhagen, Denmark, 1993

 93. Keçik Y, Uysalel A, Kırdemir H, Binnet MS. İntraartiküler bupivakain + morfin, bupivakain + fentanil uygulaması. I. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi. Kongre Özetleri : 4, İstanbul. 1993

 94. Binnet MS, Demirtaş M, Ateş Y, Mergen E. Dizde travmatik kıkırdak patolojilerinde artroskopik cerrahi. IV Türk - Alman Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara. 1992.

 95. Binnet MS, Kurdoğlu M, Çilingiroğlu K. Prevention of injuries in top soccer players. First World Congress of Sports Trauma and Fifth Congress of the European Society of the Knee Surgery and Arthroscopy. Abstrackt Book : 193–194,Palma de Mallorca, Spain,1992


 96. Binnet MS, Demirtaş M, Ateş Y, Mergen E. Arthroscopic resection of symptomatic synovial plica of the knee. I. Türk Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi Bildiri Özetleri : P2, İstanbul, Türkiye, 1991

 97. Binnet MS, Demirtaş M, Ateş Y, Mergen E. Traumatic articular cartilage injuries of the knee. I. Türk Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi Bildiri Özetleri : F42, İstanbul, Türkiye, 1991

 98. Binnet MS, Demirtaş M, Otman A. Ön çapraz bağ yokluğuyla birlikte olan instabiler ve artroskopik ön çapraz bağ tamiri. XII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı : 776-779, Kuşadası, Türkiye,1991

 99. Binnet MS, Otman A, Doğan M. Menisküs tamiri ve fiksasyon yöntemlerine göre sonuçlarımız. XII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı : 820 – 823, Kuşadası, Türkiye, 1991

 100. Binnet MS, Ateş Y, Mergen E, Ege R. Late results of bone block iliotibial band in the treatment of ACL insuffiency. Fourth Congress of the European Society of the Knee Surgery and Arthroscopy. Abstrack Book : 98-99, Stockholm, Sweden,1990.

 101. Binnet MS, Özbarlas S, Erdemli B, Ege R. Meniskus cerrahisinde yeni kavramlar. I ci Ulusal Spor ve Bilim Sempozyumu, Bildiri Kitabi : 40-41, Ankara, Türkiye, 1990

 102. Binnet MS, Işiklar U, Ege R.: Role of dynamic ultrasonography in diagnosis of impingement syndrome. 11th Annual International Symposium the Center for Implant Surgery. Abstract Book: 89, Haifa, Israel,1989

 103. Binnet MS, Bilgiç A, Arasıl T. Diz bağlarının cerrahi tedavisi sonrası aktif rehabilitasyon. XII. Ulusal Rehabilitasyon Bildiri Özetleri: 18, Antalya, Türkiye,1989

 104. Erdem İ, Binnet MS, Çeliktürk A, Işıklar U. Travmatik omuz lezyonlarının tanısında görüntüleme yöntemleri. XII. Ulusal Rehabilitayon Kongre Kitabı: 98, Antalya, Türkiye, 1989

 105. Binnet MS, Mergen E, Ateş Y, Önem Y. Ön çapraz bağ tamirinde kemik bloklu iliotibial bantın intraratiküler transferi. XI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı : 426 – 427,Ankara, Türkiye, 1989

 106. Binnet MS, Işıklar U, Ateş Y, Erdemli B. Hipertrofik plika infrapatellariste ayırıcı tanı ve cerrahi tedavisinde artroskopi. XI. Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı: 409 – 410, Ankara, Türkiye, 1989

 107. Binnet MS. Omuzun travmatik patolojilerinin değerlendirilmesinde artroskopi, artrografi ve ultrasonografisinin yeri. XI.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı: 127, Ankara, Türkiye,1989

 108. Binnet MS. Rotator cuff lezyonlarına ileri diagnostik yaklaşım. Türk Ortopedi ve Travmatolojisinin Uluslararası Dostları Cemiyeti Bildiri Özeti : 30, İzmir, Türkiye, 1987

 109. Tümöz MA, Binnet MS, Dereboy F, Güldoğan M. 462 açık kırık olgumuzdaki sonuçların analizi. II. Türk Ortopedi ve Travmatolojisinin Uluslararası Dostları Cemiyeti Kongre Kitabı : 38 İzmir, Türkiye, 1987

 110. Binnet MS, Kentsch A, Müller W. Vakülerize patellar tendon ile ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu. X. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı: 388 - 391. Mersin, Türkiye, 1987

 111. Korkusuz Z, Binnet MS, Günel U. Vertebra patolojilerinde anterior girişim tipleri. IX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı: 273 - 275. Alanya, Türkiye, 1985

 112. Binnet MS, Dinçer D. Ön çapraz bağ yetersizliğinin tedavisinde kemik bloklu iliotibial bant transferi. IX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı: 182 - 186. Alanya, Türkiye,1985

 113. Binnet MS. Konjenital kalça çıkığında etyolojik faktörler. Konjenital Kalça Dislokasyonu, Simpozyum Kitabı: 5 - 9. Alanya, Türkiye,1985