Prof. Dr. Mehmet S. Binnet

İdarə Heyətinde Vəzifə Tuttuğu Beynəlxalq ve Milli Cəmiyyətlər


Beynəlxalq Artroskopik Diz Cərrahiyyəsi və Ortopedik İdman Təbabəti Cəmiyyəti (ISAKOS): Ortopedik İdman Həkimliği Şöbəsinin Üzvü, 2011 - 2015
Beynəlxalq Qığırdaq Bərpası Cəmiyyəti (ICRS), İdarə Heyəti Üzvü, 2011 - 2013
Türkiye Səhiyyə Nazirliyi Ortopediya Elm Heyəti Sədr, 2010 - 2012
Üzvü, 2008 - 2010
Türkiye Ortopediya ve Travmatolojiya Cəmiyyəti (TOTBİD): İdarə Heyəti Üzvü, 2000 – 2004
Türkiyə İdman Yaralanmaları Artroskopi ve Diz cərrahiyyəsi Dərnəğinin (TUSYAD): Sədr, 2010 - 2012
İdarə heyəti Üzvü, 2008 - 2010
Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği Kongresi: Program Komitesi Üyesi, 2014 -1991
Futbol Komandaları Həkimləri Dərnəğinin Sədri: 2007 - 2014
Türkiyə Futbol Federasiyası Futbol Tibb Grupları Tədris Toplantılarının: Sədri, 2004 - 2014